Personvernerklæring for Bake’n Go AS

Org.nr: 919 599 049

Sist oppdatert: 10.09.2018

Bake’n Go AS (heretter “vi” eller “oss”) samler inn personinformasjon om deg når du bruker Bake’n Go plattformen eller andre tjenester Bake’n Go tilbyr (herunder Bake’n Go nettsiden: http://www.bakengo.net med tilhørende app).

Bake’n Go er ansvarlig for all håndtering av personopplysninger som samles inn ved din bruk av våre tjenester, herunder ved din bruk av vår app, nettside eller ved vår direkte kontakt med kunden med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Vi i Bake’n Go er således behandlingsansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger. Alle henvendelser knyttet til vår tjeneste og til denne personvernerklæringen kan rettes til:

E-postadresse: support@bakengo.no  

Du kan også henvende deg til oss på vår supportside på vår nettside, under fanen “support”.

Bake’n Go skal kun formidle tredjeparts tjenester mellom bruker (“Sluttbruker”) av våre tjenester og uavhengig tjenesteleverandør (bakere og ansvarlig leverandør for utføring av oppdrag, heretter “Tjenesteleverandør” eller “Tjenesteyter”). Vi påtar oss ikke forpliktelser i forhold til utføring av tjenesten, og vilkårene for bruk av tjenesten skal reflektere det.

Denne personvernerklæringen skal informere deg om følgende:
● Hvilke personopplysninger vi behandler;
● Hva formålet og grunnlaget for behandlingen er;
● Med hvem personopplysninger deles;
● Sikkerhet for personopplysninger;
● Dine rettigheter;
● Eventuelle endringer ved personvernerklæringen og;
● Henvendelser om dine personopplysninger.

1. 1. Type personopplysninger og lagring.

Personopplysningene vi behandler i forbindelse med bruk av vår tjeneste er;

A. Personlig informasjon som du oppgir til oss; Fullt navn, adresse, postadresse, e-postadresse, mobilnummer, alder, herunder informasjon vi samler inn fra andre kilder etter ditt valg, hvis du f.eks velger å koble til, opprette eller logge deg på Bake’n Go-Kontoen gjennom et sosialt medium (f.eks. Facebook).

B. Informasjon fra brukerkonto: Fra kontoen Sluttbruker og Tjenesteyter oppretter oppbevarer vi brukernavn og passord, samt minst en gyldig betalingsmåte som støttes av Bake’n Go.

C. Brukers egen beskrivelse av seg selv (egendefinert tekstfelt)

D. Din samhandling med våre tjenester, så som tilbud og forespørsler brukeren laster opp på Bake’n Go.

E. Meldingshistorikk tilknyttet tjenesten.

F. Statistikk knyttet til Sluttbrukers og Tjenesteyters bruk av nettsiden, eksempelvis informasjon om antall innlogginger

1.2 Oppbevaring av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen, herunder så lenge kundeforholdet som selger (Tjenesteyter) eller kjøper (Sluttbruker) vedvarer. Så lenge du er kunde av Bake’n Go kan vi oppbevare dine personopplysninger oppgitt i denne Personvernerklæringen. Se også våre brukervilkår som du som Sluttbruker eller Tjenesteyter av våre tjenester er nødt til å være kjent med og akseptere for å kunne bruke våre tjenester. (Brukervilkår)

Du kan lese mer om våre retningslinjer for oppbevaring og deling av dine personopplysninger under punkt 3 og 4.

Vi oppbevarer personopplysninger inntil et år etter siste kontakt med deg som kunde ved avsluttet kundeforhold.

1. 2. Formål og behandlingsgrunnlag Vi lagrer ikke personopplysninger lengre og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven. Vi bruker informasjonen vi samler inn om deg til å gjennomføre:

kjøp og salg av produkter gjennom Bake’n Go og levering av tjenesten

Dette inkluderer å levere, vedlikeholde og forbedre tjenestene våre, inkludert for eksempel, for å gjøre det effektivt å formidle Sluttbrukere til Tjenesteytere (bakere), for å kunne gi automatiske tilbakemeldinger, forenkle betalinger, sende kvitteringer, tilrettelegge for tjenestene Tjenesteyter forespørres om å utføre (sende relatert informasjon, så som anslåtte leveringstidspunkt), utvikle nye funksjoner og utvikle sikkerhetsfunksjoner.

Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysninger inntatt i punkt 1 bokstav A og B er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, for å oppfylle avtale som Sluttbruker og Tjenesteyter er (eller vil bli) part i, eller for å gjennomføre tiltak på Sluttbruker og Tjenesteyters anmodning før en avtaleinngåelse.

Rettslig grunnlag for behandling av opplysninger inntatt i personvernerklæringens punkt 1 bokstav C til E er GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b) hvor behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte.

Eksempelvis vil en kjøper av produkter kunne se telefonnummeret til en baker etter fullført kjøp.

Til markedsføringsformål og statistikk
For å tilby en tjeneste som dekker våre kunders (Sluttbrukere og Tjenesteytere) behov på best mulig måte trenger vi informasjon og statistikk om på hvilken måte våre kunder anvender tjenesten vår. Vi bruker informasjonskapsler og piksler til å innhente slik statistikk. Vi kan også bruke nettbøyer/pikseletikketter for å forenkle bannerannonsering på våre nettsider. Disse filene kommer fra vårt annonsenettverk og vår trafikkleverandør, og sporer aktiviteten på ulike nettsteder. Filene gjør at annonsesystemet kjenner igjen informasjonskapsler eller anonyme identifikatorer på din enhet for å kunne forstå hvilke annonser som skal vises eller hvilke annonser som har vært vist i nettleseren.

Dersom analyse eller statistikk skal gjøres av andre enn Bake’n Go selv vil eventuelle tredjeparter fremgå av denne personvernerklæringen.

Rettslig grunnlag for behandlingen nevnt over (se også punkt 1 bokstav F) er
GDPR artikkel 6 nr 1 bokstav f, en berettiget interesse. For at vi skal kunne tilby den plattformbaserte tjenesten vi gjør er det nødvendig for oss å kunne innhente statistikk på hvilke strategier og tiltak som fungerer best for våre kunder.

1. 3. Tredjeparter og samarbeid

For at våre kunder skal få best mulig nytte av vår nettside og app benytter vi oss av tredjeparter til å levere nødvendig teknisk og kommunikasjonsmessig tjenester. Opplysninger du oppgir i forbindelse med bruk av vår tjeneste, vil være tilgjengelig for Bake'n Go AS og de tredjepartene vi bruker (eksempelvis Stripe eller Facebook).

I tillegg har Bake’n Go en avtale med Codewell. Disse hjelper oss med å utvikle og opprettholde en fungerende tjenesteplattform ved at våre tekniske løsninger vedlikeholdes og får nødvendig support. Denne parten er underlagt avtale med oss med krav om konfidensialitet og at de ikke kan behandle personopplysninger utover de rammene vi som Behandlingsansvarlig har satt.

Andre tredjepartstjenester vi benytter oss av er listet opp i “Vedlegg 1” til personvernerklæringen.

1. 4. Annen viktig deling
Vi kan dele informasjonen din:

Med tilknyttede instanser som leverer tjenester eller utfører databehandling på våre vegne, eller for datasentralisering og/eller logistikk;

Med leverandører, konsulenter, markedsføringspartnere og andre tjenesteleverandører som trenger tilgang til slik informasjon for å utføre arbeid på våre vegne;

Som svar på en informasjonsforespørsel av en kompetent myndighet hvis vi mener avsløring er i henhold til eller på annen måte påkrevet av gjeldende lovgivning, regulering eller juridisk prosess;

Med politifunksjonærer, statlige myndigheter eller andre tredjeparter hvis vi mener at handlingene dine ikke er i tråd med bruksvilkårene eller retningslinjene våre, eller for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Bake’n Go eller våre tilknyttede selskap;

I forbindelse med eller ved forhandlinger om hvilken som helst sammenslåing, salg av firmaaktiva, konsolidering eller restrukturering, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av bedriften vår av eller til en annen bedrift;

Hvis vi på annen måte varsler deg og du samtykker til delingen;

Og i en samlet og/eller anonymisert form som ikke på noen rimelig måte kan antas å kunne brukes til å identifisere deg.

1. 5. Viktig informasjon om plattform tillatelser

Ved å bruke Bake’n Go-Plattformen (vår nettside eller vår app) og godta våre brukervilkår, godtar du også denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar denne personvernerklæringen, må du ikke bruke Bake’n Go-plattformen.

1. 6. Informasjonssikkerhet

I samsvar med gjeldende rett har vi etablerte sikkerhetsrutiner for at ikke uvedkommende skal få tilgang til personopplysningene vi oppbevarer. Vi ivaretar informasjonssikkerhet ved risikovurderinger, tekniske systemer og interne prosedyrer.

For at Bake’n Go skal kunne sikre kundenes personopplysninger, må Sluttbrukere og Tjenesteytere verifisere den registrerte e-posten for å få tilgang og for å lage et passord til å logge inn på våre plattformer med. Sluttbrukere og Tjenesteytere kan også velge å verifisere Bake’n Go-kontoen opp mot sine sosiale medier.

Dersom vi mistenker misbruk av personopplysninger eller oppdager databrudd plikter vi som behandlingsansvarlig å informere alle berørte parter og kontakte tilsynsmyndigheten, Datatilsynet, innen 72 timer etter oppdaget brudd.

1. 7. Dine rettigheter

I henhold til gjeldende lovgivning om behandling av personopplysninger har du en rekke rettigheter knyttet til dine personopplysninger.

Be om innsyn: Som kunde/bruker har du rett til å vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Slike opplysninger kan enkelt innhentes fra oss ved forespørsel. For å sikre at personopplysningene utgis til riktig person kan vi be om at begjæring om innsyn skjer skriftlig, eller ved annen identifisering av deg som kunde.

Rett til å trekke tilbake samtykke: Dersom behandlingen av personopplysninger beror på et tidligere avgitt samtykke kan du til enhver tid trekke dette tilbake ved å henvende deg til oss.

Flytt dine data: Retten til dataportabilitet gjør at du som kunde ved en enkel forespørsel kan få utlevert dine personopplysninger for å få de overført til en annen aktør. Få opplysninger endret eller slettet: Du kan alltid be oss om å rette opp i feilaktige opplysninger om deg, eller be oss om å slette personopplysninger. Så langt det er mulig vil vi imøtekomme forespørsel om sletting. Dersom vi har rettslig grunnlag eller dersom det foreligger tungtveiende grunner som dokumentasjonshensyn til å ikke slette opplysninger vil dette måtte legges frem og bevises av oss.

Klage til Datatilsynet: Hvis du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på kan du klage til Datatilsynet. Dersom du ønsker å benytte deg av rettighetene dine kan du kontakte oss på support@bakengo.no.

1. 8. Oppdateringer i denne personvernerklæringen

Noen ganger trenger vi å gjøre oppdateringer på vår personvernerklæring og nyeste versjon vil alltid være tilgjengelig på vår nettside og app. I noen tilfeller kan lovendringer tilsi at vi må gjøre endringer. Ved betydelige endringer vil våre brukere bli informert.

1. 9. Lovvalg og verneting

Denne personvernerklæringen er underlagt norsk lov. Enhver uenighet i tilknytning til personvernerklæringen eller behandling av dine personopplysninger skal søkes løst i forhandlinger. Dersom man ikke kommer til en løsning ved forhandlinger skal saken søkes løst ved Norske Domstoler. Rette verneting er Oslo Tingrett.

Vedlegg 1:
Tredjepartstjenester vi bruker for å enkelt kunne kommunisere med kundene og tilby et produkt som fungerer optimalt.

For iOS Applikasjonen vår bruker vi
Crashlytics
Facebook account access
Stripe account access
Google maps
Google places
Helpshift
Google Analytics for Firebase
Firebase Cloud Functions
Firebase Cloud Storage
Firebase Realtime Database
Firebase Crash Reporting
Firebase Cloud Messaging
Firebase Notifications
Facebook Authentication
Firebase Remote Config
Geofire
Testflight

Skytjenesten vi bruker for oppbevaring av personopplysninger er:
Heroku
Les deres personvernerklæring her: https://www.heroku.com/policy/salesforce-heroku-msa

For administrasjon bruker vi:
Mailchimp
Mandrill
Firebase Hosting